O mnie

Aby nikogo nie zanudzać detalami z życiorysu, napiszę kilka słów dość ogólnie. Robię to tylko dlatego, że wypada w jakiś sposób się przedstawić.

Urodziłem się w latach siedemdziesiątych i trochę pamiętam stan wojenny. Świetnie pamiętam jak uruchamiano zasiłkownie i rozkładano duże zakłady pracy – wtedy właśnie startowałem w dorosłość.

Kilkanaście lat pracowałem w całkiem dużej jak na lubelskie warunki firmie komputerowej, która została zwinięta w niejasnych okolicznościach w ciągu paru miesięcy w 2013 roku. Zostały założone sprawy przez dostawców oraz pracowników, ale nasz wymiar sprawiedliwości ma czas – dużo czasu. Dobrze, że zajmowałem się marketingiem, bo dla specjalisty od licencjonowania softu zapotrzebowania lokalnie nie ma.

Od paru lat jestem w zarządzie swojej Wspólnoty Mieszkaniowej, a od 2011 roku członkiem Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Interesując się zagadnieniami funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, czynnie korzystam z najlepszego forum poświęconego tej tematyce, czyli www.wspolnota.net.pl

Jako członek Rady Dzielnicy Ponikwoda, samodzielnie założyłem serwis www.ponikwoda.info i staram się informować na bieżąco mieszkańców o sprawach dla nich ważnych.

Nie będę zamieszczał swoich zdjęć, bo kto mnie zna, wie, jak wyglądam, a innym mój wygląd guzik powie 🙂

Zapraszam do lektury artykułów!